Կազմակերպություններ

Comments: No Comments

Միջազգային կազմակերպություններ

 

Die Freunde  Erziehungskaunst Rudolf Steiners – Ռուդոլֆ Շտայների մանկավարժական արվեստի բարեկամներ –

www.freunde-waldorf.de

 

IAOInternationale Assoziation WaldorfpՊedagogik (in Mittel- und Osteuropa und weiter östlich liegenden Ländern) – վալդորֆյան մանկավարժության միջազգային ասոցիացիա  (Միջին և արևելյան Եվրոպայում ու այլ արևելյան երկրներում) -

www.ioa. waldorf.de

 

IONA Stichting – “Իոնա” բարեգործական հիմնադրամ – միջազգային կազմակերպություն, որի նպատակը մշակութային բարենորոգման ու զարգացման նախաձեռնությունների օժանդակությունն է: Հիմնադրամի հատուկ նպատակներից մեկը՝ որպես մշակութային երևույթ, վալդորֆյան շարժման սատարումն է:

www.iona.nl

 

IHF Internationaal Hulpfonds - աշխարհում վալդորֆյան մանկավարժությանը աջակցելու համար ոչ մեծ միջազգային բարեգործական հիմնադրամ

www.internationaalhulpfonds.nl

 

ESCWE – Eurpean Council of Steiner Waldorf Education - Ռուդոլֆ Շտայների վալդորֆյան մանկավարժության եվրոպական խորհուրդ

www.ecswe.org

 

 

Pages