ՎԱԼԴՈՐՖՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Comments: Comments Off

Ընդհանուր դրույթներ բաժնի վերաբերյալ

Այս էջում մենք դիտարկում ենք վալդորֆյան մանկավարժության ընդհանուր սկզբունքները: Այդ իսկ պատճառով թող ընթերցողը չզարմանա` այս հատվածում գտնելով մեծ թվով լուսանկարներ` վալդորֆյան այլ դպրոցներից վերցրած: Մենք դա արդարացված ենք համարում նախ և առաջ այն պատճառով, որ վալդորֆյան մանկավարժության որոշ ասպեկտներ զանազան պատճառներով կամ ներկայացված չեն մեր դպրոցում (օրինակ` ոչ բավարար նյութական բազա, տվյալ պահին արհեստանոցների բացակայություն և այլն), կամ ներկայացված են ոչ բավարար չափով: Բացի այդ հետաքրքրվողը կստանա ավելի լայն պատկերացում այն մասին, թե ինչպես է գործնականում իրականանում վալդորֆյան մանկավարժությունը ամբողջ աշխարհում: Դրա փոխարեն “Արեգնազան” դպրոցը  մեծապես և գունեղ ներկայացված է կայքի բոլոր մյուս բաժիններում, մասնավորապես “Մեր դպրոցը” և “Ֆոտոցուցահանդես” բաժիններում, որտեղ Դուք կարող եք մանրամասն տեղեկանալ, թե ինչպես է իրականանում վալդորֆյան մանկավարժությունը հատկապես մեր դպրոցում:

 

Պատմություն

Վալդորֆյան մանկավարժություն. բովանդակությունն ու խնդիրները

Վալդորֆյան մանկավարժությունը աշխարհում


 

Pages